Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > (15 thư mục)


Toán học (5 bài)
Word-logo-small

HSG TOAN 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:52:18

Word-logo-small

BỘ ĐỀ THI KHI MÔN TOÁN K6,7,8...

Ngày gửi: 2016-01-13 16:15:49

Word-logo-small

Đề KS HSG Toán 9( 2015-2016)

Ngày gửi: 2016-01-11 09:06:06

Word-logo-small

ĐỀ KS CHẤT LƯỢNG HSG

Ngày gửi: 2015-12-04 08:38:05


Vật lý (3 bài)
Word-logo-small

HSG LÍ 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:47:07

Word-logo-small

Đề KS HSG Vật lí 9

Ngày gửi: 2016-01-11 09:08:00

Pdf-small

Đáp án Vật lí 8 Học kì I Năm ...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:15:09


Hóa học (2 bài)
Word-logo-small

ĐỀ HÓA 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:45:57

Word-logo-small

Đề khảo sát HSG Hóa học 9 năm...

Ngày gửi: 2016-01-11 09:04:04


Sinh học (1 bài)
Word-logo-small

HSG SINH 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:48:24


Lịch sử (1 bài)
Word-logo-small

HSG SỬ 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:55:09


Địa lý (1 bài)
Word-logo-small

HSG ĐỊA 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:56:23


Ngữ văn (11 bài)
Word-logo-small

HSG NGỮ VĂN 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:53:29

Word-logo-small

ĐỀ THI HS GIỎI VĂN 6

Ngày gửi: 2016-01-22 08:45:28

Word-logo-small

Đề thi Ngữ văn 7 HKII

Ngày gửi: 2016-01-22 08:32:34

Word-logo-small

BỘ ĐỀ THI NGỮ VĂN HỌC KÌ I(20...

Ngày gửi: 2016-01-13 16:08:17


GDCD - GDNGLL (0 bài)

Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (0 bài)

Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (4 bài)
Word-logo-small

HSG TIẾNG ANH 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:59:47

Pdf-small

HSG TIẾNG ANH 9

Ngày gửi: 2016-02-18 09:50:59

Word-logo-small

BỘ ĐỀ TIẾNG ANH KHI MÔN TIẾNG...

Ngày gửi: 2016-01-13 16:17:19

Word-logo-small

Đề KS HSG Tiếng Anh 9

Ngày gửi: 2016-01-11 09:09:28