Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

THƠÌ KHÓA BIỂU ( Thực hiện từ tuần 28 - ngày 14 /3/2016)

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Trựcban Trực VP 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Văn Thắng Văn Thơm Toán Huê Anh Hồng Toán Quỳ Nhạc Hoà Toán V.Anh Văn Nguyệt 3 CNghệ Hoà Địa Nguyệt Anh Hồng Văn Thắng Hoá Vân Toán V.Anh Văn Ngân Toán Quỳ Hương V.Anh 4 Toán Ngọc Sử Thắng Văn Thơm Sử Hương Văn Nguyệt Văn Ngân Sinh Vân Lý Tuyền Tuyền ...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II ( Thực hiện từ ngày 11/1/2016)

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2015-2016 (Thực hiện từ tuần 20 ngày 11 tháng 01 năm 2016) Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Trựcban Trực VP 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Văn Thắng Văn Thơm Toán Huê Anh Hồng Toán Quỳ Nhạc Hoà Toán V.Anh Văn Nguyệt 3 CNghệ Hoà Địa Nguyệt Anh Hồng Văn Thắng Hoá Vân Toán V.Anh Văn Ngân Toán Quỳ Hương V.Anh ...