Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CHỦ ĐỀ PHỎNG VẤN VÒNG SƠ KHẢO THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH2015-2016)

CHỦ ĐỀ PHỎNG VẤN VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016 Thời gian: Từ 23/02/2016 đến 24/02/2016 1.Khối THCS TOPIC 1. VIETNAM’S CUSTOMS AND TRADITIONS TOPIC 2. TRAVELLING AND VACATIONS TOPIC 3. COMPUTERS AND THE INTERNET TOPIC 4. FRIENDSHIP TOPIC 5. FAMOUS PLACES TOPIC 6. SMOKING TOPIC 7. FILMS AND CINEMA TOPIC 8. SOURCES OF ENERGY TOPIC 9. SPORTS AND GAMES TOPIC 10. OVERPOPULATION TOPIC 11. FESTIVALS AND CELEBRATIONS TOPIC 12. TELEVISION TOPIC 13. COUNTRY AND CITY LIFE TOPIC 14. CLOTHES AND FASHION...

CẤU TRÚC ĐỀ BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC HỘI THI GVG CẤP HUYỆN (2015-2016)

CẤU TRÚC ĐỀ BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC HÔI THI GVDG CẤP HUYỆN Năm học 2015-2016 Thời gian làm bài: 90 phút I. PHẦN CHUNG: (4,0 điểm). Tất cả các GV tham dự Hội thi cần nắm vững. 1. Tinh thần Công văn số 4188/BGD ĐT-GDTrH-GDTX ngày 07/8/2014 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp. 2. Tinh thần Công văn số 5555/BGD ĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014, về việc...