Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TRƯỜNG THCS NAM TOÀN 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường THCS Nam Toàn được thành lập từ năm 1974. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đă từng bước lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Những năm gần đây, được sự chỉ đạo, quan tâm đầu tư của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trực, Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, Đảng ủy, UBND xă Nam Toàn, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học...