Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >

THƠÌ KHÓA BIỂU ( Thực hiện từ tuần 28 - ngày 14 /3/2016)

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Trựcban Trực VP
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn  Thắng Văn Thơm Toán Huê Anh Hồng Toán Quỳ Nhạc  Hoà Toán V.Anh Văn Nguyệt    
3 CNghệ Hoà Địa Nguyệt Anh Hồng Văn  Thắng Hoá Vân Toán V.Anh Văn Ngân Toán Quỳ Hương V.Anh
4 Toán Ngọc Sử Thắng Văn Thơm Sử Hương  Văn Nguyệt Văn Ngân Sinh Vân Tuyền Tuyền Thơm
5 Địa Nguyệt TC Huê Sử Hương  Nhạc  Hoà Sử Thơm Hoá Vân Tuyền Sử Thắng    
3 1 Toán Ngọc T.Dục Tuyến Tuyền Địa Thắng Địa Thơm Sinh Vân Anh Chi Văn Nguyệt    
2 T.Dục Tuyến Anh Chi Anh Hồng Toán Ngọc Văn Nguyệt Địa Thơm Hoá Vân Tuyền Toàn Hồng
3 Văn  Thắng CNghệ Hoà Văn Thơm Anh Hồng CNghệ CD Chi T.Dục Tuyến Hoá Vân Tuyền Vân
4 CNghệ Hoà Văn Thơm Địa Thắng CNghệ Sinh Vân Anh Hồng Toán V.Anh T.Dục Tuyến    
5         Mĩ.Thuật Sinh V.Anh Nhạc  Hoà Tuyền Sử Thắng C.Dân Toàn    
4 1 Văn  Thắng Tuyền Toán Huê Sử Hương  Toán Quỳ T.Dục Tuyến Văn Ngân Hoá Vân    
2 Mĩ.Thuật Sinh Quỳ Sinh Huê C.Dân Hoà Địa Thơm Toán V.Anh Sử Thắng Anh Chi Hương Ngân
3 Sử Thắng Văn Thơm T.Dục Tuyến Anh Hồng Sinh Vân Văn Ngân Toán V.Anh TC Chi Tuyền
4 C.Dân Hoà Anh Chi Sử Hương  Văn  Thắng Anh Hồng Địa Thơm Tuyền Sinh Vân    
5                                    
5 1 Tuyền Anh Chi Toán Huê Toán Ngọc Hoá Vân Sử Thơm T.Dục Tuyến Toán Quỳ    
2 Sinh Quỳ C.Dân Hoà Văn Thơm Toán Ngọc Văn Nguyệt Hoá Vân Anh Chi T.Dục Tuyến Toàn Quỳ
3 Toán Ngọc Toán Huê Nhạc  Hòa T.Dục Tuyến Toán Quỳ Văn Ngân Sinh Vân Văn Nguyệt Tuyền Hoà
4 Anh Chi Nhạc  Hòa Sinh Huê TC Ngọc T.Dục Tuyến Sinh Vân Văn Ngân Mt     
5                 C.Dân Chi CNghệ C.Dân Toàn Địa Ngân    
6 1 Sinh Quỳ CNghệ Hoà Toán Huê Toán Ngọc Tuyền T.Dục Tuyến Toán V.Anh Sinh Vân    
2 Toán Ngọc Toán Huê Anh Hồng Tuyền T.Dục Tuyến Toán V.Anh Hoá Vân Toán Quỳ Hương Ngọc
3 Nhạc  Hòa Mĩ.Thuật Văn Thơm Văn  Thắng Văn Nguyệt Anh Hồng Văn Ngân Anh Chi V.Anh Lan
4 Anh Chi Văn Thơm CD Hòa Địa Thắng Anh Hồng MT Địa Ngân Văn Nguyệt    
5 G.Ban   G.Ban   G.Ban   G.Ban   G.Ban   G.Ban   G.Ban   G.Ban      
7 1 T.Dục Tuyến Toán Huê CNghệ Sinh V.Anh TC Quỳ Văn Ngân CNghệ Chi Sử Thắng    
2 Văn  Thắng T.Dục Tuyến TC Huê Mĩ.Thuật Toán Quỳ Toán V.Anh Văn Ngân CNghệ Chi Toàn Huê
3 TC Ngọc Toán Huê T.Dục Tuyến Văn  Thắng Mĩ.Thuật Anh Hồng TC Chi Toán Quỳ V.Anh Nguyệt
4 Anh Chi Sinh Quỳ Địa Thắng T.Dục Tuyến Anh Hồng TC V.Anh MT Văn Nguyệt    
5 HĐNG-SH Ngọc HĐNG-SH Thơm HĐNG-SH Huê HĐNG-SH Hồng HĐNG-SH Quỳ HĐNG-SH Ngân HĐNG-SH V.Anh HĐNG-SH Nguyệt    
                                       

Nhắn tin cho tác giả
Trần H­Ương @ 14:12 16/03/2016
Số lượt xem: 51
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến