Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Toàn - Nam Trực - Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HSG SỬ 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần H­Ương
Ngày gửi: 09h:55' 18-02-2016
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
Đề chính thức

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ
( Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)Đề thi có 01 trang

I. PHầN I: LịCH Sử VIệT NAM

Câu 1 (4,0điểm)
Nêu những chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hậu quả của những chính sách ấy đối với Việt Nam.
Câu 2 (4,0điểm)
Dựa vào kiến thức đã học về phong trào công nhân (1919 -1925), em hãy chứng minh phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
II. PHầN II: LịCH Sử THế GiớI
Câu 1 (4,0điểm)
Trong những năm 60-70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có bước phát triển như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển đó.
Câu 2 (3,0điểm)
Trình bày xu thế phát triển chung của thế giới sau “chiến tranh lạnh”. Trong xu thế phát triển chung của thế giới, các nước ASEAN đã chính thức ra mắt “Cộng đồng Kinh tế ASEAN” (31/12/2015). Trước sự kiện ấy, Việt Nam có những thời cơ và thách thức gì?
Câu 3 (5,0điểm)
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay đã đạt được những thành tựu nào? Những thành tựu trên có tác động như thế nào đối với đời sống con người? Là một học sinh, em sẽ làm gì để góp phần phát triển nền khoa học - kĩ thuật của đất nước mình?

..............................HếT.........................

Đề chính thức

PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬI. PHầN I: LịCH Sử VIệT NAM

Câu 1 (4,0điểm)
4
Nêu những chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hậu quả của những chính sách ấy đối với Việt Nam.

4.0đ


* Chính sách chính trị:
- Thực dân Pháp thi hành chính sách “chia để trị”. Chúng chia nước ta thành 3 kì: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với 3 chế độ khác nhau; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số; chia rẽ các tôn giáo.

0.5


- Triệt để lợi dụng giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn để làm tay sai.
0.5


* Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp:
- Triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch; khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, mại dâm,...

0.5


- Hạn chế mở trường, chủ yếu là các trường tiểu học, chỉ có một số ít trường trung học ở các thành phố lớn...
0.5


- Sách, báo xuất bản công khai được lợi dụng tuyên truyền chính sách khai hóa của thực dân và reo rắc ảo tưởng hòa bình hợp tác.
0.5


* Hậu quả:
- Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp giữ nước ta trong vòng lạc hậu, ngày càng lệ thuộc vào Pháp, gây nên sự chia rẽ trong đất nước ta, mâu thuẫn xã hội chồng chéo, đan xen...


0.5


- Gây ra tâm lí tự ti trong một bộ phận nhân dân ta, làm ảnh hưởng đến tinh thần đấu tranh...
0.5


- Các tệ nạn xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo dài đến đời sống nhân dân, ổn định xã hội...
0.25


- Nhiều người mù chữ gây nên những khó khăn lớn cho đất nước...

0.25
 
Gửi ý kiến